E-mail permission

Få accept og undgå spild af ressourcer

E-mail Marketing er en personlig fremgangsmåde, hvor det er essentielt at have modtagerens accept til fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale. Ved at indhente E-mail Permissions er I sikre på, at modtageren kender jeres virksomhed og produkt, og at modtageren har tilkendegivet at være interesseret i tilbud og anden information. I vil derfor ikke bruge ressourcer på overflødig kontakt til uinteresserede grupper eller ligefrem irritere disse grupper unødvendigt og derved opnå dårlig omtale.

Undgå at være spam

Ved at indhente modtagerens accept undgår I, at jeres emails havner i et spamfilter eller bliver betragtet som spammail. Vilkårlig udsendelse af spammails er ulovligt.

Øg opmærksomheden på jeres eksistens

2J har erfaring i hurtig og effektiv indsamling af E-mail Permissions til brug ved udsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale. Vores professionelle telekonsulenter indleder og afslutter samtalen med en behagelig og positiv attitude, og de informerer altid om formålet, inden de får accept fra respondenten. Vi er derfor med til at sikre, at jeres virksomhed bliver repræsenteret på professionel og behagelig vis – ligesom kontakten til jeres målgruppe vil være med til at øge kendskabet til og opmærksomheden på jeres virksomhed.

Trianglen 2 | 2100 København | ​​​​35 43 73 76 | info@2jmc.dk | CVR:26137764