Analyse- Hvorfor 2J?

2J hjælper erhvervslivet og offentlige institutioner med at gennemføre analyser, der leverer overblik og viden, som fører til bedre beslutninger og bidrager til at styrke konkurrenceevnen.

Vi udfører mange forskellige analyser og tilpasser altid metoden til vores kunders specifikke behov.

Ofte blander vi brugen af kvantitative og kvalitative metoder, så vores kunder kan få viden omkring de tendenser, der gør sig gældende for deres situation. Derudover får de mulighed for at få en uddybende indsigt i holdninger og meninger omkring deres produkt, og hvordan disse kan udvikle eller ændre deres situation. På den måde er 2Js analyser ikke bare underbygget af tal, men også af de oplevelser, der danner baggrund for tallene.​

Vi tilpasser udformningen af kundetilfredshedsundersøgelsen i forhold til de faktorer, der passer til jeres specifikke situation – herunder kompleksiteten af jeres produkter, services og målgruppens karakter. Vores redskaber strækker sig fra udarbejdelsen af elektroniske surveys, telefoninterviews, personinterviews, fokusgrupper og til effektmålinger af alle typer problemstillinger uanset virksomhed eller branche.

De indhentede resultater vil blive analyseret og præsenteret for jer i en overskuelig form med klare anbefalinger til handlingspunkter i forbindelse med optimering af jeres forhold.​

Trianglen 2 | 2100 København | ​​​​35 43 73 76 | info@2jmc.dk | CVR:26137764