Analyse- Hvor er der brug for indsigt?

Ved hjælp af 2Js analyser får vores kunder indsigt i deres marked, deres målgruppe, deres nuværende medlemmer eller kunders tilfredshed med organisationen og dens ydelser eller produkter, deres konkurrenter, deres priser og meget andet.

Vi udfører bl.a.:

- Tilfredshedsundersøgelser
Tilfredshedsundersøgelser kan bruges i forhold til eksisterende kunder, medlemmer, medarbejdere eller brugere. Når en organisation bruger tid på at undersøge tilfredsheden omkring deres ydelser, produkter eller arbejdspladsens vilkår, viser den de mennesker, der deltager i tilfredshedsundersøgelsen, at den værdsætter dem og deres mening. En tilfredshedsundersøgelse indsamler viden om, hvad I gør godt, hvad I kunne gøre bedre og hvordan, det kunne gøres bedre. På den måde skaber undersøgelsen baggrund for den udvikling, der er brug for i virksomheden. Samtidig kan undersøgelsen bruges til at nå ud til de mennesker, som I burde, men ikke har fået tid til at tage kontakt til.

-Markedsundersøgelser

2J kan hjælpe jer med at teste jeres idé for at få indblik i, hvordan der tages imod den i samfundet, og hvem det er, der kan tænkes at købe jeres produkt eller gøre brug af jeres services. En markedsanalyse kan også hjælpe jer med at sætte priser på jeres ydelser eller produkter.​

-Målgruppeanalyser
At definere en målgruppe svarer til at lave en segmentering af markedet. En målgruppe er et segment, som en virksomhed vælger at rette sin marketingindsats mod, mens en målgruppeanalyse er en analyse af det segment. En målgruppeanalyse giver indblik i præferencer, online adfærd, købsmønstre eller andre forhold, du har brug for viden omkring blandt respondenter i din målgruppe. Den hjælper dig med at komme på forkant med din målgruppe ved at kende deres behov og prioriteringer.

Da dette blot er et udpluk af de former for analyser, vi udfører, er I altid velkomne til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med at indsamle og analysere den viden, I har brug for.​

Trianglen 2 | 2100 København | ​​​​35 43 73 76 | info@2jmc.dk | CVR:26137764